Deficit štátneho rozpočtu 1 413 345 tis. € Predchádzajúci 1 486 751 tis. €
Príjmy 11 158 384 tis. € Výdavky 12 571 729 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 08/17 09/17 10/17 21.11.2017 %
Saldo -1 993 -993 -1 088 -752 -1 413 71 %
Príjmy spolu 15 390 8 192 9 177 10 754 11 158 73 %
daňové 11 530 7 025 7 909 9 038 9 220 80 %
z príjmov FO 5 -85 -79 -76 -97 -1,811 %
z príjmov PO 3 144 1 749 1 911 2 189 2 226 71 %
z príjmov zrážkou 190 121 136 146 155 82 %
z pridanej hodnoty 5 749 3 647 4 129 4 769 4 919 86 %
spotrebné 2 255 1 462 1 670 1 856 1 860 82 %
nedaňové 1 161 592 652 1 038 1 072 92 %
granty a transfery 2 699 575 616 678 866 32 %
príjmy z rozpočtu EU 2 656 563 603 664 851 32 %
Výdavky spolu 17 383 9 185 10 265 11 506 12 572 72 %
bežné výdavky 14 644 8 514 9 392 10 509 11 428 78 %
kapitálové výdavky 2 739 671 873 997 1 144 42 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.