Deficit štátneho rozpočtu 1 799 950 tis. € Predchádzajúci 1 766 107 tis. €
Príjmy 12 504 127 tis. € Výdavky 14 304 077 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 09/17 10/17 11/17 14.12.2017 %
Saldo -1 993 -1 088 -752 -981 -1 800 90 %
Príjmy spolu 15 390 9 177 10 754 11 956 12 504 81 %
daňové 11 530 7 909 9 038 9 969 10 351 90 %
z príjmov FO 5 -79 -76 -76 151 2,810 %
z príjmov PO 3 144 1 911 2 189 2 360 2 410 77 %
z príjmov zrážkou 190 136 146 156 166 88 %
z pridanej hodnoty 5 749 4 129 4 769 5 309 5 398 94 %
spotrebné 2 255 1 670 1 856 2 058 2 060 91 %
nedaňové 1 161 652 1 038 1 088 1 114 96 %
granty a transfery 2 699 616 678 899 1 040 39 %
príjmy z rozpočtu EU 2 656 603 664 883 1 024 39 %
Výdavky spolu 17 383 10 265 11 506 12 937 14 304 82 %
bežné výdavky 14 644 9 392 10 509 11 737 12 961 89 %
kapitálové výdavky 2 739 873 997 1 200 1 343 49 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.