Deficit štátneho rozpočtu 1 397 702 tis. € Predchádzajúci 1 288 019 tis. €
Príjmy 8 980 808 tis. € Výdavky 10 378 510 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 06/16 07/16 08/16 22.09.2016 %
Saldo -1 970 -736 -624 -611 -1 398 71 %
Príjmy spolu 14 277 6 564 7 745 8 860 8 981 63 %
daňové 10 994 5 358 6 339 7 250 7 319 67 %
z príjmov FO 18 -72 -82 -93 -110 -611 %
z príjmov PO 2 826 1 696 2 029 2 321 2 380 84 %
z príjmov zrážkou 167 100 110 123 138 83 %
z pridanej hodnoty 5 647 2 501 2 950 3 369 3 366 60 %
spotrebné 2 160 1 027 1 215 1 404 1 412 65 %
nedaňové 1 108 392 467 580 617 56 %
granty a transfery 2 175 814 938 1 030 1 045 48 %
príjmy z rozpočtu EU 2 143 809 929 1 017 1 032 48 %
Výdavky spolu 16 247 7 300 8 369 9 471 10 379 64 %
bežné výdavky 14 353 6 314 7 301 8 303 9 156 64 %
kapitálové výdavky 1 894 987 1 068 1 168 1 223 65 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.