Deficit štátneho rozpočtu 1 337 721 tis. € Predchádzajúci 1 276 221 tis. €
Príjmy 6 956 390 tis. € Výdavky 8 294 111 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 04/16 05/16 06/16 22.07.2016 %
Saldo -1 970 -646 -1 112 -736 -1 338 68 %
Príjmy spolu 14 277 4 026 5 094 6 564 6 956 49 %
daňové 10 994 3 234 4 186 5 358 5 591 51 %
z príjmov FO 18 -183 -105 -72 -88 -490 %
z príjmov PO 2 826 1 025 1 215 1 696 1 908 68 %
z príjmov zrážkou 167 76 86 100 109 65 %
z pridanej hodnoty 5 647 1 565 2 054 2 501 2 508 44 %
spotrebné 2 160 667 843 1 027 1 040 48 %
nedaňové 1 108 253 318 392 432 39 %
granty a transfery 2 175 539 590 814 933 43 %
príjmy z rozpočtu EU 2 143 536 586 809 926 43 %
Výdavky spolu 16 247 4 673 6 206 7 300 8 294 51 %
bežné výdavky 14 353 4 205 5 398 6 314 7 259 51 %
kapitálové výdavky 1 894 467 808 987 1 036 55 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.