Deficit štátneho rozpočtu 1 143 077 tis. € Predchádzajúci 927 553 tis. €
Príjmy 10 214 719 tis. € Výdavky 11 357 796 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 07/16 08/16 09/16 20.10.2016 %
Saldo -1 970 -624 -611 -644 -1 143 58 %
Príjmy spolu 14 277 7 745 8 860 9 794 10 215 72 %
daňové 10 994 6 339 7 250 8 114 8 361 76 %
z príjmov FO 18 -82 -93 -86 -107 -592 %
z príjmov PO 2 826 2 029 2 321 2 554 2 642 94 %
z príjmov zrážkou 167 110 123 139 147 88 %
z pridanej hodnoty 5 647 2 950 3 369 3 762 3 922 69 %
spotrebné 2 160 1 215 1 404 1 607 1 611 75 %
nedaňové 1 108 467 580 634 800 72 %
granty a transfery 2 175 938 1 030 1 047 1 053 48 %
príjmy z rozpočtu EU 2 143 929 1 017 1 032 1 038 48 %
Výdavky spolu 16 247 8 369 9 471 10 439 11 358 70 %
bežné výdavky 14 353 7 301 8 303 9 204 10 094 70 %
kapitálové výdavky 1 894 1 068 1 168 1 235 1 263 67 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.