Deficit štátneho rozpočtu 1 084 794 tis. € Predchádzajúci 1 502 617 tis. €
Príjmy 6 191 773 tis. € Výdavky 7 276 567 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 03/16 04/16 05/16 28.06.2016 %
Saldo -1 970 -879 -646 -1 112 -1 085 55 %
Príjmy spolu 14 277 2 656 4 026 5 094 6 192 43 %
daňové 10 994 2 438 3 234 4 186 5 007 46 %
z príjmov FO 18 -56 -183 -105 -94 -525 %
z príjmov PO 2 826 794 1 025 1 215 1 396 49 %
z príjmov zrážkou 167 67 76 86 100 60 %
z pridanej hodnoty 5 647 1 080 1 565 2 054 2 476 44 %
spotrebné 2 160 479 667 843 1 027 48 %
nedaňové 1 108 162 253 318 370 33 %
granty a transfery 2 175 56 539 590 814 37 %
príjmy z rozpočtu EU 2 143 53 536 586 809 38 %
Výdavky spolu 16 247 3 535 4 673 6 206 7 277 45 %
bežné výdavky 14 353 3 202 4 205 5 398 6 294 44 %
kapitálové výdavky 1 894 333 467 808 983 52 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.