Deficit štátneho rozpočtu 856 238 tis. € Predchádzajúci 850 726 tis. €
Príjmy 12 470 299 tis. € Výdavky 13 326 537 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 09/16 10/16 11/16 05.12.2016 %
Saldo -1 970 -644 -421 -622 -856 43 %
Príjmy spolu 14 277 9 794 11 131 12 327 12 470 87 %
daňové 10 994 8 114 9 207 10 075 10 193 93 %
z príjmov FO 18 -86 -85 -84 -64 -354 %
z príjmov PO 2 826 2 554 2 791 2 960 3 002 106 %
z príjmov zrážkou 167 139 148 158 158 95 %
z pridanej hodnoty 5 647 3 762 4 408 4 903 4 956 88 %
spotrebné 2 160 1 607 1 796 1 982 1 982 92 %
nedaňové 1 108 634 852 1 150 1 160 105 %
granty a transfery 2 175 1 047 1 072 1 102 1 118 51 %
príjmy z rozpočtu EU 2 143 1 032 1 057 1 085 1 100 51 %
Výdavky spolu 16 247 10 439 11 552 12 949 13 327 82 %
bežné výdavky 14 353 9 204 10 254 11 507 11 855 83 %
kapitálové výdavky 1 894 1 235 1 298 1 442 1 472 78 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.