Deficit štátneho rozpočtu 1 460 288 tis. € Predchádzajúci 1 353 451 tis. €
Príjmy 7 924 471 tis. € Výdavky 9 384 759 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 05/16 06/16 07/16 24.08.2016 %
Saldo -1 970 -1 112 -736 -624 -1 460 74 %
Príjmy spolu 14 277 5 094 6 564 7 745 7 924 56 %
daňové 10 994 4 186 5 358 6 339 6 382 58 %
z príjmov FO 18 -105 -72 -82 -107 -595 %
z príjmov PO 2 826 1 215 1 696 2 029 2 176 77 %
z príjmov zrážkou 167 86 100 110 122 73 %
z pridanej hodnoty 5 647 2 054 2 501 2 950 2 839 50 %
spotrebné 2 160 843 1 027 1 215 1 228 57 %
nedaňové 1 144 318 392 467 514 45 %
granty a transfery 2 175 590 814 938 1 029 47 %
príjmy z rozpočtu EU 2 143 586 809 929 1 017 47 %
Výdavky spolu 16 247 6 206 7 300 8 369 9 385 58 %
bežné výdavky 14 353 5 398 6 314 7 301 8 268 58 %
kapitálové výdavky 1 894 808 987 1 068 1 117 59 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.