Deficit štátneho rozpočtu 710 651 tis. € Predchádzajúci 727 294 tis. €
Príjmy 1 379 172 tis. € Výdavky 2 089 823 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 11/17 12/17 01/18 22.02.2018 %
Saldo -1 973 -981 -1 220 147 -711 36 %
Príjmy spolu 13 983 11 956 14 014 1 096 1 379 10 %
daňové 11 362 9 969 11 152 1 044 1 210 11 %
z príjmov FO 4 -76 7 -50 -97 -2,746 %
z príjmov PO 2 473 2 360 2 604 186 241 10 %
z príjmov zrážkou 243 156 179 63 71 29 %
z pridanej hodnoty 6 079 5 309 5 923 610 733 12 %
spotrebné 2 336 2 058 2 253 189 196 8 %
nedaňové 1 209 1 088 1 395 48 84 7 %
granty a transfery 1 412 899 1 467 4 85 6 %
príjmy z rozpočtu EU 1 378 883 1 422 4 85 6 %
Výdavky spolu 15 956 12 937 15 234 949 2 090 13 %
bežné výdavky 14 624 11 737 13 682 901 1 966 13 %
kapitálové výdavky 1 331 1 200 1 553 48 124 9 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.